Netelcom Seminar: Security, balanceren in de keten (9 februari 2012)

Security, een nieuw ‘buzz-word’. Het is een onderwerp dat iedereen op het gebied van ICT, telcom en smart-grids aan gaat. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het netwerk de privacy borgt, continu beschikbaar is en terrorisme buiten de deur houdt? Hoe zorgen we dat binnen de keten van producenten, leveranciers, dienstverleners en afnemers de balans tussen economisch en maatschappelijk belang in evenwicht blijft? Welke rol spelen hard- en software hierin?

Op 9 februari 2012 hebben de branche organisatie voor telecommunicatie Netelcom en het Ministerie van EL&I gezamenlijk een seminar georganiseerd, waar de discussie centraal stond.

Hieronder kunt u de samenvatting en de presentaties downloaden: